Λύσεις / Τυποποιημένο Λογισμικό / OTS Σύγχρονος Δήμος  
 
Δήμος Ναρθακίου
Δήμος Αντιχασίων
Δήμος Λακέρειας
Δήμος Αγιάς
Δήμος Αμπελώνα
Δήμος Αρμενίου
Δήμος Γόννων
Δήμος Κιλελέρ
Δήμος Κοιλάδας
Δήμος Κραννωνος
Δήμος Λιβαδείου
Δήμος Μακρυχωρίου
Δήμος Νέσσωνος
Δήμος Σαρανταπόρου
Δήμος Φαρσάλων
• Αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της αγοράς διαχείρισης και παρακολούθησης της αστικό-δημοτικής κατάστασης των Ο.Τ.Α.
• Τήρηση αρχείων με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία Δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων και Εκλογικών καταλόγων, με δυνατότητες αυτόματης ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων.
• Αυτόματος αριθμός μερίδας ή μέλους.
• Έτοιμες απαντήσεις διαφόρων επιπέδων (έτοιμα βασικά στοιχεία που αντλούνται από τον αρχηγό, συχνές απαντήσεις και πίνακες απαντήσεων ιθαγένεια, θρησκεύματα κ.α. – τους οποίους διαμορφώνει ο χρήστης).
• Σύστημα γραμματικών πτώσεων, έλεγχοι, προειδοποιήσεις και αυτόματες διορθώσεις (π.χ. όταν καταχωρηθεί κύριο όνομα με πεζό χαρακτήρα).
• Εισαγωγή λατινικών χαρακτήρων, λογική συνέχεια ημερομηνιών.
• Στοιχεία γάμου για εγγραφή συζύγου και ένδειξη ότι πρόκειται για αναγνωρισμένο τέκνο του ή της συζύγου.
• Πλήρη στοιχεία τόπων, ληξιαρχείων και διαγραφών, με δυνατότητες αυτόματης μεταφοράς σε μερίδα και αυτόματης ενημέρωσης στοιχείων.
• Τήρηση ημερομηνιών με ελλιπή στοιχεία και πρακτικά απεριόριστο μήκος ονομάτων. Δυνατότητα καταχώρησης δύο ή και περισσοτέρων ονομάτων.
• Έκδοση πράξεων (αποφάσεων) Δημάρχου.
• Τήρηση στοιχείων εκλογικών καταλόγων σύμφωνα με τους κανόνες της εγκυκλίου 31593/22-9-2000 του ΥΠΕΣΔΑΑ. Ορισμός εκλογικών διαμερισμάτων. Επεξεργασία στοιχείων με αυτόματες διαδικασίες (οδών, αριθμών κτλ.). Δημιουργία, διαχείριση ετήσιων μεταβολών σύμφωνα με το Ν.2623/98. Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου εκλογικών καταλόγων.
• Ετήσια ταξινόμηση Μητρώου Αρρένων με απόλυτη αλφαβητική σειρά επωνύμων και απόδοση οριστικού αύξοντα αριθμού σε κάθε εγγεγραμμένο.
• Διαδικασίες αναζήτησης με δυναμικό και ταχύτατο ευρετήριο, πολλαπλών ταξινομήσεων.
• Έκδοση πιστοποιητικών, καταλόγων, ετικετών και στατιστικών στοιχείων με δυναμική γεννήτρια εκτυπώσεων είτε ατομικά είτε μαζικά, με χρήση ειδικών φίλτρων επιλογής εγγράφων και κριτηρίων.
 
 
  Τυποποιημένο Λογισμικό
  ALTEC ATLANTIS ERP
  ALTEC X-LINE
  ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ r4
  ALTEC PAYROLL
  OTS Δημόσια Λογιστική
  OTS Σύγχρονος Δήμος
  OTS Ηλεκτρονικό Πρωτόκολο
  EPSILON NET - Business
 
 
Εθνικές Εκλογές 2009
Ευρωεκλογές 2009
Βουλευτικές Εκλογές 2007
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2006
Ευρωεκλογές 2004
Εθνικές Εκλογές 2004
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2002