Λύσεις / Τυποποιημένο Λογισμικό  
 

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις κορυφαίες ελληνικές εταιρίες παραγωγής τυποποιημένου λογισμικού για κάθετες λύσεις στον ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.


Η ALBIODATA έχει στο ενεργητικό της έναν μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους καθώς επίσης και οργανισμούς του Δημοσίου.


Η ALBIODATA είναι εξουσιοδοτημένο ΚΕΝΤΡΟ υποστήριξης και πώλησης όλων των προγραμμάτων της Altec (ΚΕΦΑΛΑΙΟ – X-LINE – ATLANTIS ERP – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ.) και είναι χαρακτηρισμένη σαν ASBC (Altec Software Business Center) από τις πρωτοπόρες εταιρίες (αρχικά UPSC: Unisoft Professional Services Center) σε όλη την Ελλάδα. Πέραν των προγραμμάτων της Altec η Albiodata είναι αναγνωρισμένο και εξουσιοδοτημένο κέντρο πώλησης και υποστήριξης (Epsilon Silver Partner) της εταιρίας Epsilon Net κορυφαίας και καταξιωμένης εταιρίας στο επαγγελματικό Λογισμικό (EXTRA-Business κλπ). Η εταιρία είναι επίσης εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής της εταιρίας Singular. Οι παραπάνω συνεργασίες είναι ενδεικτικές των δυνατοτήτων της εταιρίας σε εγκατάσταση και υποστήριξη Λογισμικού στον Ιδιωτικό Τομέα. Για το Δημόσιο τομέα η Albiodata είναι ο τοπικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας εταιρίας στο χώρο αυτό της OTS AE, με πλήθος επιτυχημένων εγκαταστάσεων στη συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ του Νομού Λάρισας. Οι εφαρμογές που εγκαταστάθηκαν και υποστηρίζονται από την εταιρία είναι Δημόσια Λογιστική, Μισθοδοσία Δημοσίου, Πρωτόκολλο, Εθνικό Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Εκλογικοί κατάλογοι, Οικονομική Διαχείριση, Ύδρευση, Αποθήκη, Προμήθειες κλπ. Εξυπακούεται ότι στις σπάνιες περιπτώσεις που το τυποποιημένο λογισμικό δεν καλύπτει κάποιες εξειδικευμένες ανάγκες το τμήμα ανάπτυξης της εταιρίας είναι σε θέση να αναπτύξει και να καλύψει τη σχετική ζήτηση.
 
 
  Τυποποιημένο Λογισμικό
  ALTEC ATLANTIS ERP
  ALTEC X-LINE
  ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ r4
  ALTEC PAYROLL
  OTS Δημόσια Λογιστική
  OTS Σύγχρονος Δήμος
  OTS Ηλεκτρονικό Πρωτόκολο
  EPSILON NET - Business
 
 
Εθνικές Εκλογές 2009
Ευρωεκλογές 2009
Βουλευτικές Εκλογές 2007
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2006
Ευρωεκλογές 2004
Εθνικές Εκλογές 2004
Δημοτικές και Νομαρχιακές 2002